Gemeente Amsterdam

Duurzame stad met hulp van optopping

Duurzame stad met hulp van optopping

Een optopping in Amsterdam levert een win-win-win-win situatie op: huidige panden worden verduurzaamd en opgeknapt, er komen nieuwe woningen bij in een tijd van hoge woningnood, vve’s lossen hun financiële zorgen op én de gemeente zet een grote stap in haar doelstellingen. Maar op dit moment kost ons concept te veel om het grootschalig en systematisch toe te passen. Dat heeft voor een groot deel te maken met de Amsterdamse grondprijzen. Wij zijn met Bart Vink, stadsdeelvoorzitter Amsterdam Zuid in gesprek om systematische uitvoering van het concept van de grond te krijgen, zodat we de leefomgeving in Amsterdam een stuk duurzamer kunnen maken.