Privacyverklaring

Laatst bijgewerkt: 30 januari 2024

Bij Creative City Solutions B.V. begrijpen we het belang van de bescherming van uw privacy en hechten we waarde aan het zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit welke informatie we verzamelen, hoe we deze informatie gebruiken en welke rechten u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens.

1. Verwerkingsverantwoordelijke.
Creative City Solutions B.V., gevestigd aan Professor J.H. Bavincklaan 7, 1183 AT te Amstelveen (kvk: 85531200), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

2. Welke gegevens verwerken wij?
Wij verwerken persoonsgegevens die nodig zijn om onze diensten aan verenigingen van eigenaren (vve's) te kunnen verlenen in het kadervan renovatie-, optop- en duurzaamheidsadvies en -uitvoering. De gegevens die wij kunnen verzamelen zijn onder meer, maar niet beperkt tot:
- Contactgegevens van elke woningeigenaar
- NAW-gegevens van elke woningeigenaar
- Gas- en elektriciteitsverbruik per woning
- Jaarrekeningen van de vve
- Splitsingsakte van de vve
- Andere relevante documentatie die nodig is voor een renovatie-, optop- en duurzaamheidsadvies en -uitvoering.

3. Doel van gegevensverwerking
Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
- Het verstrekken van renovatie-, optop- en duurzaamheidsadvies aan een vve.
- Het opstellen van een uitvoerbaar renovatie-, optop- en plan.
- Het uitvoeren van duurzaamheidsprojecten in samenwerking met partners.
- Het versturen van nieuwbrieven.

4. Delen van persoonsgegevens
Wij delen persoonsgegevens alleen met derde partijen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten. Deze derde partijen zijn contractueel gebonden aan geheimhouding en veiligheidsmaatregelen om uw gegevens te beschermen.

5. Beveiliging van gegevens
Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang, verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

6. Bewaartermijn
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, tenzij wij wettelijk verplicht zijn deze langer te bewaren. Nadat de persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, zullen wij de persoonsgegevens binnen 3 maanden verwijderen.

7. Uw rechten
U heeft het recht om:
- Inzage te vragen in uw persoonsgegevens
- Rectificatie van onjuiste gegevens te verzoeken
- Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens
- Verwijdering van uw gegevens te vragen
- Uw gegevens over te dragen aan een andere partij
U kunt uw verzoeken richten aan contact@creativecitysolutions.com

8. Wijzigingen in de privacyverklaring
Wij behouden het recht om deze privacyverklaring te wijzigen. Wijzigingen worden op deze pagina gepubliceerd. Voor vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met contact@creativecitysolutions.com.