Spelling

Spelling: VvE of vve?

Je kent het zeker ook wel. Je gebruikt een bepaalde spelling in je documenten en presentaties waarvan je bijna zeker bent dat het de juiste is, om dan van iemand de opmerking te krijgen of je het woord wel zo moet schrijven. Dan ga je twijfelen. Zou het dan toch fout zijn?

Dat hadden wij bij de afkorting van “Vereniging van Eigenaren”. Is dat juist wel of juist niet met hoofdletters?

Wij schreven altijd vve, maar als je online gaat kijken, zie je veel verschillende manieren. Veel bedrijven schrijven VvE op hun website. Op Wikipedia staat zelfs “vereniging van eigenaren (VvE)”. Dat lijkt al helemaal niet juist.

Bij taaladvies.net, onderdeel van Taalunie vinden we het antwoord. Taalunie is een organisatie waarin de Nederlandse, Vlaamse en Surinaamse overheid samenwerkt om ervoor te zorgen dat het Nederlands een volwaardige taal blijft. De Nederlandse Taalunie is ook samensteller van het Groene Boekje.
Zij geven aan dat er wordt aangeraden om nieuwe afkortingen met zaakaanduidingen al vanaf het begin met kleine letters te schrijven, tenzij deze schrijfwijze tot verwarring met gewone Nederlandse woorden kan leiden. Dit is zo, omdat dit soort afkortingen meestal na verloop van tijd toch met kleine letters worden geschreven, ook als dit in eerste instantie niet zo was. Dat geldt bijvoorbeeld voor de woorden tv en cd.

De conclusie is dat de spelling “vve” is, met kleine letters dus. Hadden we het gelukkig toch bij het juiste eind.

Nadat wij dit hebben uitgezocht, hebben wij de Rijksoverheid op de hoogte gesteld aangezien zij VvE op hun website hadden staan. De Rijksoverheid heeft dit meteen opgepakt en aangepast op hun website. Wat fijn!
Wij hopen dat andere instanties ook de correcte spelling overnemen. En als dat gebeurt, dan hebben we weer een stap gezet in het volwaardig houden van de Nederlandse taal.

#CreativeCitySolutions #vve #verduurzamen #optoppen